Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça soruların cevaplarına bu bölümden ulaşabilirsiniz. Sizde sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Umre Hakkında Genel Bilgiler

Umre Nedir?

Sözlükte, mamur bir yeri ziyarete niyet ve azm etmek manasındadır.Fıkıhçılara göre ise; Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ve tavaf ile Safa ve Merve arasında say ederek yapılan ibadettir.

Umre Nezaman Yapılır?

Umre'nin bellibir zamanı yoktur. Senenin her mevsiminde yapılabilir. Fakat Ramazan-ı şerif'te yapılması daha faziletlidir. Ebu Hureyre(ra) rivayet ediyor, Rasulullah(sav) Efendimiz : "Umre, bir sonraki umre ile arasındakilere kefarettir. İhlasla eda edilen, riya ve masiyetten uzak bir haccın karşılığı şüphesiz cennettir." diye buyurmuştur.

Umrenin Hükmü Nedir?

Umre Sünneti Müekkededir. Hac şartları taşıyan kimseler için vacip olduğunu söyleyen alimlerde az değildir.

Umre'nin Fazileti Nedir?

Tüm ibadetleri Allah rızası için yapmamız gerektiği gibi hac ve umre için de Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Haccı da, umreyi de Allah rızası için tamamlayın.”<br />
Abdullah ibn-i Ömer’in nakline göre sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ömründe dört defa umre yapmış ve umre hakkında: “Umre daha sonraki umreye kadar ikisi arasında işlenen günahlar için kefarettir. Allah katında makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir” buyurmuşlardır.
 
Ramazan ayında yapılan umre ise yine Allah Resulü’nün beyanıyla hac ibadetinin sevabına denktir.
 
“Yoluna gücü yetenlerin Beyt’i haccetmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” (Âl-i İmran 97)
 
“Hacılar ve Umre yapanlar Allah’ın elçileridir. Onlar Allah’a dua etseler, Allah onlara derhal icabet eder (dualarını kabul eder). Eğer kendisinden af ve mağfiret dileseler, derhal onları mağfiret eder.” (Hadis-i Şerif)

Umre Nasıl Yapılır?

  • Mikât sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir.
  • Telbiye, tekbir, tehlil, salevat-ı şerife okunarak Harem-i şerife girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır. Tavaf sırasında iztibâ ve ilk üç şavtta remel de yapılır.
  • Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin sa’yi yapılır.
  • Tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.
  • Umrede Arafat, Minâ, Müzdelife’deki menâsik, kudum ve veda tavafı yoktur.
İztibâ:Ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmak. Böylece sağ omuz ve kolu ihramın dışında bırakmaktır. Remel yapılması gereken tavafların bütün şaftlarında iztiba sünnettir. Tavaf bitince omuz örtülür. Tavaf namazı omuz örtülü olarak kılınır. Remel yapılan tavaflar dışında hiçbir zaman iztiba yapılmaz.
 
Remel: Erkeklerin tavafın ilk üç şaftında kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve süratli yürümeleri. Devamında say yapılacak tavaflarda Remel yapılması sünnettir. 

Umre ve Hac Arasındaki Fark Nedir?

Umre, belirli bir vakte bağlı olmaksızın, usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf ederek Kâbe’yi ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadettir. Hacise, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. Hac ayları Hicrî takvime göre Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. Haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir. 

İhram Ne Demektir?

Hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları, hac veya umrenin rükünleri tamamlanıncaya kadar kendine haram kılmasıdır. İhramın, niyet ve telbiye olmak üzere iki rüknü vardır. Niyet, hac veya umre yapmaya karar vermektir. Niyetin dil ile yapılması müstehaptır.