Gül Reizen'e Hoşgeldiniz!

"Orada apaçık nişâneler, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir."       Âl-i İmrân - 97

"Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan bir şey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder."
İbn Mâce, Menâsik, 5

Duyurulardan ve yeniliklerden haberdar olmak için lütfen üye olunuz